Η εταιρεία

Ταξιδιώτες και επενδυτές… ακολουθούν τα αεροπλάνα

«We follow the planes» (εμείς ακολουθούμε τα αεροπλάνα) δήλωσε κορυφαίο στέλεχος αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου, εξηγώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Τη φράση αυτή θα πρέπει να μην την ξεχνούν, όχι μόνο οι πολιτικές ηγεσίες της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου που σχεδιάζουν την τουριστική προβολή του νομού και της Περιφέρειας, αλλά και όλοι […]