Η εταιρεία

Τα οφέλη της Δυναμικής Τιμολόγησης

Η δυναμική τιμολόγηση είναι μια στρατηγική η οποία επικεντρώνεται στην προσαρμογή της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο, με βάση τη ζήτηση της αγοράς, τον ανταγωνισμό και άλλους παράγοντες.